Tələbə-könüllülərimiz “Bir-birimizi qoruyaq” aksiyasına dəstək olaraq BİRlik nümayiş ediblər!

Tələbə-könüllülərimiz “Bir-birimizi qoruyaq” aksiyasına dəstək olaraq BİRlik nümayiş ediblər!

Sosial aksiya çərçivəsində fəaliyyət göstərən tələbə-könüllərimiz ara məsafəsinin gözlənilməsi məqsədi ilə bankomatların qarşısında dairələr çəkərək vətəndaşları öz növbələrini həmin dairələrin üzərində gözləməyə dəvət ediblər.

#Bir #Birkonullu #AKƏM #EduAz #TəhsilNazirliyi #bizBİRlikdəgüclüyük #BirBirmiziQoruyaq