Tariximizin dönüm nöqtəsi olan "Milli Qurtuluş Günü" dür.