Bir blog

Share your thoughts with student-volunteers and get the chance to be included in the "Blog of the Month" list.

“Bir” Tələbə-Könüllü Proqramı – gənclər üçün yaradılan imkan

Oktyabrın 16-da Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində (ADNSU) birinci kurs tələbələrinin qayğı və diqqəti nəticəsindəOktyabrın 16-da Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində (ADNSU) birinci kurs tələbələrinin qayğı və diqqəti nəticəsindəOktyabrın 16-da Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində (ADNSU) birinci kurs tələbələ

  • 19.07.2022
  • date icon 3 min
  • view icon 51
“Bir” Tələbə-Könüllü Proqramı – gənclər üçün yaradılan imkan

Follow Bir